Застраховки при пътуванеВсички пътуващи имат възможност да сключат допълнителна доброволна застраховка „Отмяна на пътуване”. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня на сключване на договора за туристически пакет, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 10 дни. Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от застрахователната сума и дните от датата на сключване до края на пътуването.
Застраховката е доброволна, но препоръчваме настоятелно на нашите клиенти да си я направят.


Медицинската застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” обхваща събития, свързани с живота и здравето на застрахованите лица. Застраховката е включена в цената на туристическите пакети за чужбина, освен в случаите на туристически пакет със собствен транспорт. Съгласно Общите условия по застраховката при необходимост от медицинска помощ, до 24 часа след настъпване на събитието Застрахованият лично или чрез упълномощено от него медицинско или друго лице, е длъжен незабавно да се свърже с Асистанс компанията “КОРИС БЪЛГАРИЯ” ООД на тел. +359 2 90 30 114, е-mail: operations@coris.bg и да предаде необходимата информация на български или английски език. В случай, че Застрахованият не изпълни това задължение и не уведоми Асистанс компанията, като при това самостоятелно или чрез друго лице организира оказването на медицинска помощ, при предявяване на претенция към Застрахователя след завръщането си в България, Застрахователят има право да откаже да плати или частично да признае за плащане всякакви разходи във връзка с настъпилото събитие и оказаната помощ.
Застраховката е включена в общата цена на всички наши туристически пакети с организиран транспорт, освен ако не е посочено друго или има доплащане за определени възрастови групи.