Политика за поверителност

Политикa за поверителност

Настоящият документ представя подхода на Елиттуртранс ЕООД за защита на личните данни с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 Общ регламент за защита на личните данни. Също така има за цел да Ви представи изчерпателна информация  на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Елиттуртранс ЕООД.

Кои сме ние

„ЕЛИТТУРТРАНС“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200482919, със седалище и адрес на управление: гр.Димитровград, ул. „Гоце Делчев“ № 7,  и е администратор на лични данни със следните данни за контакт:

 • Адрес: гр. Хасково,  пл. „Атлантически“ № 1, тел. 0888 825 283, email: haskovo@elittur.eu
 • Адрес: гр. Димитровград, бул. „България“ № 6А, тел. 0898 584 495, email: dimitrovgrad@elittur.eu
 • Адрес: гр. Първомай, ул. „Христо Ботев“ № 2, тел. 0879 542 424, email: parvomai@elittur.eu

„ЕЛИТТУРТРАНС“ ЕООД е лицензиран туроператор и туристически агент. Дружеството е лицензирано за международен превоз на пътници.

Защитата на данните и сигурността на информацията са  важни за нас и са включени в корпоративната ни политика.

Какво съдържа настоящата Политика за поверителност:

 • Какво са лични данни
 • Защо събираме и обработваме Вашата лична информация
 • Какви лични данни събираме
 • Кога и как събираме лични данни
 • Колко дълго съхраняваме Вашите данни
 • На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни
 • Как защитаваме Вашите лични данни
 • Използване на „бисквитки“ и декларация за защита за интернет страницата
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни

Какво са лични данни

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код и др.

Защо събираме и обработваме Вашата лична информация

Елиттуртранс ЕООД събира, обработва и съхранява лична информация поради различни причини и на базата на няколко правни основания – по силата на сключен с Вас договор, по силата на закон и когато предоставите съгласието си.

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, да Ви предоставим услугата/продукта към който имате интерес, да помогнем за изпълнение на Ваши права, както и за да изпълняваме законовите изисквания, включително, но не само:

 • За да сключим с Вас Договор за организирано пътуване с крайна цена;
 • За да сключим с Вас Договор за транспорт и/или превоз;
 • За да встъпим в други договорни отношения;
 • За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от други Туроператори и Превозвачи по редовни линии, които представляваме и с които имаме сключен договор за представителство;
 • За да предоставим необходимата информация на Застрахователни и Презастрахователни дружества при сключване на задължителните по закон застраховки;
 • В изпълнение на законови задължения, както и ако е необходимо да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
 • За да изпълним нашите законови задължения и да отговаряме/доладваме на запитвания от регулаторни и правоприлагащи  и правителствени органи (Министерство на транспорта, Министерство на туризма, съдебни органи, полиция, гранични власти и др.);
 • За да Ви осигурим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо и персонализирано спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

Какви лични данни събираме

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги на интернет страница www.elittur.eu събираме следната информация за Вас:

 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, при попълване на форма за контакт;
 • Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, приблизителни GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата, информация за уеб браузър;
 • Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

За да сключим Договор с Вас:

 • Данни съгласно изискванията на закона;

Кога и как събираме лични данни

Елиттуртранс ЕООД обработва данни, които Вие предоставяте или ние събираме в процеса на взаимоотношенията ни с Вас:

 • Когато използвате интернет страницата www.elittur.eu;
 • Когато ни предоставяте информация устно и писмено – в договори, имейли и писма, оплаквания, чрез разговори проведени с наши служители или други комуникационни канали;
 • Чрез попълване от Ваша страна на резервационни бланки за  туристически услуги, самолетни и автобусни билети, застраховки, визови услуги, заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от наши служители. Формулярите се предоставят и попълват, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш офис или при регистрация на уеб-страницата ни. Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, както и на посочените електронни адреси за кореспонденция.

Колко време съхраняваме Вашите данни

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Например, Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 6 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас.

След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата резерационна система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените носители, съдържащи личните Ви данни.

Ако желаете да получите допълнителна информация за сроковете за съхранение, може да се свържете с нас, като използвате посочените контакти в тази Политика за поверителност.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни

ЕЛИТТУРТРАНС ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

Лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИО. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИО, за всеки конкретен случай, се уверяваме и съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Как защитаваме Вашите лични данни

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни е важен въпрос за нас. Въвели сме редица организационни и технически мерки, за да подсигурим сигурността на информацията. Ние обработваме личните данни, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Използване на „бисквитки“ и декларация за защита за интернет страницата на

Общи положения

„Бисквитките“ (cookies) представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на “бисквитките” на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство.  Някои „бисквитки” са важни за функционирането на сайта и се активират автоматично при посещение.

Деактивиране и изтриване на “бисквитки”

Браузърът Ви позволява да изтриете, блокирате и ограничите всички “бисквитки” по всяко време. За да направите това, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Абсолютно необходими бисквитки

Определени “бисквитки” са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:

 • “Бисквитки”, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
 • “Бисквитки”, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);
 • “Бисквитки”, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене);
 • “Бисквитки”, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео съдържание;

Рекламни „бисквитки”

Използваме “бисквитки” за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива “бисквитки” (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси.

Рекламни “бисквитки” на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни “бисквитки”. Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

Прилагане и използване на Google Analytics

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел на нашата интернет страница сме интегрирали компоненти на Google Analytics. Google Analytics използва предимно „бисквитки” поставени от същата интернет страница за подаване на информация за посетител, данни свързани с устройстовото, браузъра, IP адреса и дейности в страницата, отчитане на статистически данни за потрбителската активност и/или приложенията, които използват Google Analytics.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Мерките за защита на личните данни на Google Analytics може да разгледате тук: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Да получат информация за обработката на техните лични данни;
 • Да получат достъп до съхраняваните за тях лични данни;
 • Да поискат неверни, неточни или непълни лични данни да бъдат коригирани;
 • Да поискат да бъдат „забравени” т.е. личните им данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими или законните срокове за тяхното съхранение са изтекли;
 • Да получат личните си данни в машинночетим формат и да ги изпратят на друг администратор (преносимост на данни);
 • Да възразят срещу обработването на личните им данни за маркетингови цели или когато са свързани с определена ситуация;
 • Да изискват ограничения при обработването;
 • Да изискват решения, основаващи се на автоматизирана обработка, които ги засягат, и въз основа на лични данни, да се вземат от физически лица, а не само от компютри

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни, като се свържете с нас:

 • Адрес: гр. Хасково,  пл. „Атлантически“ № 1, тел. 0888 825 283, email: haskovo@elittur.eu
 • Адрес: гр. Димитровград, бул. „България“ № 6А, тел. 0898 584 495, email: dimitrovgrad@elittur.eu
 • Адрес: гр. Първомай, ул. „Христо Ботев“ № 2, тел. 0879 542 424, email: parvomai@elittur.eu

За разрешение за достъп и коригиране на Вашите лични данни или други искания, свързани с правата Ви на субекти на данните, моля, подайте заявление в някой от офисите ни.

Имате право и да подадете сигнал в Комисията за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни

София, бул. Цветан Лазаров 2

тел. +359 2 915 3523

ел. поща: kzld@cpdp.bg

интернет сайт: www.cpdp.bg

Тази политика за поверителност е в сила от май 2018г.