Баткунски манастир, Крепост Перистера, Музей Автомобилите на социализма, Пещера 29 Юни